Soldaten (conscrits) onder Napoleon uit het Leiedepartement - Zoekscherm

Databanken Akten West-Vlaanderen - Soldaten uit het Leiedepartement onder Napoleon / Conscrits sous Napoléon

Bladeren door de namen per letterZoeken op familienaam

Nieuwe zoekopdracht - familienaam:Op het Rijksarchief van Brugge bevindt zich in'INV 82. Inventaris van het archief van de Franse Hoofdbesturen van West-Vlaanderen, 1794-1814'. Dit bevat de lijsten, lottrekkingen, akten en correspendentie in verband met de 'conscrits' onder Napoleon.

Daarin zoeken naar gegevens in verband met één persoon is onbegonnen werk. Gelukkig was er het project 'Westvlaamse conscrits' en werd onlangs afgesloten. Liefst 58.225 steekkaarten opgesteld door wijlen Architect Roger Vergaerde werden gedigitaliseerd en voorzien van een alfabetische index. Deze interessante verzameling is nu reeds raadpleegbaar in het Provinciaal Centrum voor Familiegeschiedenis te Oostende.

Meestal op de fiche zijn volgende gegevens te vinden:

  • Naam en verfranste voornaam
  • Meestal naam van de vader (en de moeder)
  • Doop- of geboortedatum, parochie, soms woonplaats indien afwijkend, kanton
  • Jaar van de lichting, lot nummer, lengte
  • Afgekeurd of uitstel, vervanging
  • Oproepen naar ... (militaire eenheid)
  • Korte militaire loopbaan (mogelijks overplaatsingen, deserties, veroordelingen, kwetsuren, ontslag, overleden, .)
  • Meestal staat daar een bundelnummer bij

Met deze gegevens kan men dan de dossiers opvragen in het Rijksarchief van Brugge of in Vincennes.

Foto steekkaart Kerckhove Jacques

Een voorbeeld van een steekkaart.
3210 verwijst naar de bundel onder INV. 82 in het RAB.

Een onmisbare bron voor hen die gegevens missen over personen die geboren zijn tijdens het einde van de 18de eeuw. Soms zal men ook begrijpen waarom na lang zoeken geen gegevens meer te vinden zijn over bepaalde personen. De databank in het Provinciaal Centrum voor Familiegeschiedenis te Oostende is hierbij cruciaal.

Verder bevindt zich op het Rijksarchief te Brugge nog een reeks overlijdensaangiften uit de bezette gebieden inINV 313 Inventaris van overlijdensberichten van soldaten uit het Leiedepartement - ongeordend.

De gedigitaliseerde militieregisters van de provincie West-Vlaanderen zijn ook online raadpleegbaar zijn via (Probat is het archiefbeheerssysteem van de provincie).

Een beetje informatie over militieregisters staat op "https://nl.wikipedia.org/wiki/Militiekanton"

De militieregisters kunnen aanvullende informatie opleveren voor personen waarvan men bijvoorbeeld leeftijd en geboorteplaats kent, maar niet de ouders.

Door bij Probat 'militieregister' en de gezochte gemeente in te geven (en indien nodig de periode ter verfijnen), krijgt men een overzicht van de in aanmerking komende registers. Door op een ervan te klikken komt men op de detailbeschrijving met onderaan een lijst van downloadbare pdf-bestanden.

Hoe snel de informatie gevonden wordt is een kwestie van geluk hebben. Er zijn geen indexen (en er zijn er ook geen gepland). Gelukkig bleven de meesten in de 19de eeuw in de geboorteplaats of de onmiddellijke omgeving wonen.

Links: