Poorters van Roeselare - Zoekscherm

Bladeren door de familienamen van de Roeselaarse Poorters per letterZoeken op familienaam

Nieuwe zoekopdracht - familienaam:Nu bezit iedereen denationaliteitvan het land waartoe men behoort.

Als men naar een ander land verhuist, dan behoudt men de nationaliteit van het land van oorsprong, ten ware men zich laat naturaliseren en de nationaliteit aanneemt van het land waar men ingeweken is.

Tot aan de invoering in 1804 van onsburgerlijk wetboek, ook genoemdCode Napoleon, was dit ook zo.

Maar de nationaliteit, of beter gezegd 'de civiliteit' was toen verbonden aan een veel kleiner gebied: een stad, een kasselrij of een heerlijkheid. Men waspoortervan eenstadoflaatvan eenkasselrijofheerlijkheid.

In de kasselrijen van het Westland: Veurne, Broekburg, St.-Winnoksbergen en Cassel, was menkeurbroederofkeurzustervan dekasselrij.

Poorter, laat en keurbroeder of keurzuster gaven aan tot welk rechtsgebied een persoon behoort.

Een Brugse poorter kon zich laten afschrijven en zich dan doen inschrijven als laat van het Vrije of in een heerlijkheid en omgekeerd. Het kennen van hetpoorterschapof van hetlaatschapis zeer belangrijk, omdat bij zijn overlijden de eventuele staat van goed moet verleden worden en ingeschreven in de wezenregisters van de stad, kasselrij of heerlijkheid, waarvan hij de 'nationaliteit' bezat.

Indien men deze laatste kent, weet men waar de staat van goed van een bepaalde persoon moet gezocht worden. Wat de stukken land betreft, deze worden altijd behandeld en ingeschreven bij deschepenbankvan het rechtsgebied waarin zij liggen.

Bron: Jos. De Smet: Het Brugse Vrije en zijn archief. De Vlaamse Stam, 1968, blz. 433 - 444.

Voor wie meer wil weten over poorters en levensomstandigheden kan op volgende link een schitterend werk downloaden.Prinsen en poortersonder redactie van Walter Prevenier.

Het is een zeer boeiend en prachtig verlucht werk over de Bourgondiërs: hoe zij hier geleefd en wat zij hier gepresteerd hebben; meteen wordt een boeiend beeld gegeven van alle geledingen van de toenmalige samenleving; zeer interessante achtergrondinformatie voor genealogen.

Je kan in de inhoudstafel klikken op elk afzonderlijk hoofdstuk dat je wil lezen.