Cookies

Het is mogelijk dat tijdens een bezoek aan een website van VrijwilligersRAB een cookie wordt opgenomen in de harde schijf van de bezoeker. Cookies vergemakkelijken het bezoek van VrijwilligersRAB door de gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en trends in het gebruik te volgen. VrijwilligersRAB legt echter geen verband tussen de informatie die wordt bewaard door de cookies en nominatieve gegevens betreffende de bezoekers van haar websites.

Op de website van VrijwilligersRAB worden de volgende types cookies gebruikt:

Technisch noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de websites. Zonder deze cookies zouden de websites niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet uitgeschakeld worden.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de websites te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welk e-mailadres en wachtwoord werd ingevoerd bij aanmelding tijdens een eerder bezoek aan de website. Het gebruik van functionele cookies zorgt ervoor dat zij geen tijd verliezen door zich opnieuw te moeten registreren en gegevens te moeten invoeren telkens wanneer de website wordt bezocht.

De website van VrijwilligersRAB maakt daarnaast gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website van VrijwilligersRAB wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

Analytics

De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de Eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om Gebruikersgedrag in kaart te brengen.

Google Adwords conversietracking (Google)

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze Applicatie.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy

Google Analytics (Google)

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ('Google'). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Google kan mogelijks de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy - Opt Out

Remarketing en Behavioral Targeting

Deze diensten laten toe aan deze Applicatie en haar partners om het adverteren te informeren, optimaliseren en dienen op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd via het opsporen van Gebruiksgegevens en door het gebruik van Cookies, informatie die wordt doorgegeven aan de partners die de activiteiten van remarketing en behavioral targeting beheren.

AdWords Remarketing (Google)

AdWords Remarketing is een dienst voor Remarketing en Behavioral Targeting verstrekt door Google Inc., die de activiteit van deze Applicatie linkt met het Adwords advertentienetwerk en de Doubleclick Cookie.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy - Opt Out

De Gebruiker contacteren

Contactformulier (Deze Applicatie)

Door het invullen van hun Gegevens op het contactformulier, verstrekken de Gebruikers toelating aan deze Applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: E-mail en taal.

De Bezoekerssregistratie

Registratie (Deze Applicatie)

En complètant le formulaire de contact avec leurs Données, les Utilisateurs autorisent cet Application à utiliser ces informations pour répondre aux demandes d’information ou pour utiliser ces données pour des lettres. .

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: E-mail, paswoord en taal.

Les visiteurs peuvent à tout moment modifier la configuration de leurs cookies (ils peuvent par exemple demander à être avertis lorsque des cookies sont adressés à leur ordinateur, ou refuser des cookies) en modifiant les paramètres de leur navigateur internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou Opera). Il convient toutefois de remarquer qu'il est dans ce cas possible que les visiteurs ne puissent plus s'enregistrer sur le site internet du VrijwilligersRAB ou utiliser d'autres fonctions pour lesquelles il faut s'identifier ou fournir certaines informations.Mais la régistration n'est pas obligatoire car les bases de données sont disponibles pour tout le monde, enrégistré ou non.