Criminele Registers ('crimboecken') van het Brugse Vrije

Criminele Registers ('crimboecken') van het Brugse Vrije
door de Heer Geert TavernierIn deze bewerking vindt men een overzicht van deze registers van de periode van maart 1724 tot januari 1796.Hiervoor werden 30 registers nagekeken uit het archief van het Brugse Vrije [Rijksarchief Brugge, Vanden Bussche E., Inventaire des Archives de l'Etat a Bruges, Franc de Bruges, registres Bruges 1881], lopend van het nummer 17014 tot 17040. In deze reeks registers bleken er twee niet in het rijtje te passen: nummers 17014 en 17018. Deze twee registers behandelen delicten binnen de stad Brugge, niet in het Brugse Vrije.

Er werd ook een beroep gedaan op een register uit de reeks Aanwinsten. Dit register hoort inhoudelijk thuis in bovenstaande reeks, maar lijkt per ongeluk er niet in terechtgekomen gekomen te zijn [Rijksarchief Brugge, Aanwinsten (inventaris 121), nr 635].

Hierin komen persoonlijke gegevens voor van alle personen die verdacht werden van ernstige misdrijven binnen het Brugse Vrije.

Er doet zich een hiaat voor van juli 1775 tot mei 1777.

Dit onderwerp is niet in de databank opgenomen zodat hier onze zoekmachine niet gebruikt kan worden. Echter, men kan wel dit document 'downloaden' en daarna dit document rustig consulteren.


Volledig Document Consulteren