Archiefvormers


A1. VANDERMAESEN M., Archiefvormers in de gerech­telijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne. Deel I. Archieven van overheidsinstellingen tot 1795, Brussel, 2001, 619 p.
A3. VANDERMAESEN M., Archiefvormers in de gerech­telijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne. Deel III.

REPERTORIA

R1. ROOSE B., Repertorium van bronnen voor kunst- en cultuurgeschiedenis in het archief van de provincie West-Vlaanderen (3de afdeling), 1717-1879,