Flandre Occidentale - Registres des Orphelins - Ecran de Recherche

Blättern durch die Nachnamen der Waizenregistern nach AnfangsbuchstabeSuche nach Nachname

Neue Suche - Nachname:

Voir les Publications de Monsieur Geer Tavernier:

WEBSITE VAN GEERT TAVERNIER: Genealogische en heemkundige publicaties

De weesboeken van Kortrijk zijn on-line te consulteren op (Registers 1 tot 170):Deutsch