Flandes Occidental - Registro de los huérfanos - Pantalla de Búsqueda

Examinar los apellidos de los Registros de los Huérfanos por la primera letraNueva búsqueda - apellidos:

Nueva búsqueda - apellidos:

Zie de bewerkingen van de heer Geert Tavernier:

WEBSITE VAN GEERT TAVERNIER: Genealogische en heemkundige publicaties

De weesboeken van Kortrijk zijn on-line te consulteren op:Español