Declaraciones de Herencia - Pantalla de búsqueda

Examinar los apellidos de las Declariones de Herencia por la primera letra



Nueva búsqueda - apellidos:

Nueva búsqueda - apellidos:

Het Rijksarchief Brugge beschikt over een reeks West-Vlaamse erfenisaangiften (op microfilm) gaande van de Franse Tijd tot 1914.

Volgens een zeer benaderende schatting zijn er ongeveer 120.000 aangiften, waarvan er enkele duizenden geregistreerd zijn bij https://www.vrijwilligersrab.be (in het hoofdmenu onder 'Administratie na 1814').

Deze aangiften zijn vanuit verschillende standpunten interessant,bijvoorbeeld:- genealogisch: men vindt er onbekende of verloren gewaande verwanten;- economisch: in welk bedrijf had de overledene aandelen, bij welke bank had hij zijn geld geplaatst?

Er zijn alleen erfenisaangiften voor wie enig roerend of onroerend vermogen had; in de negentiende eeuw had het overgrote deel van de bevolking nauwelijks bezittingen en voor hen zijn er dus geen aangiften.

Een uitgebreid artikel over dit onderwerp verscheen in 'Vlaamse Stam', 2009, 45(6). p.549-572: 'Erfenisregeling in de moderne tijden: de erfenisaangifte als bron voor historisch en genealogisch onderzoek'.

Het is weinig waarschijnlijk dat de erfenisaangiften in de voorzienbare toekomst via internet raadpleegbaar zullen worden. Het is dus een gelegenheid om een bezoek aan het Rijksarchief te brengen. Het zoeken kan tijdrovend zijn: soms wordt een aangifte reeds na enkele maanden ingediend, soms verlopen er enkele jaren. Er moeten dus meerdere microfilms bekeken worden.

Enkele vrijwilligers van het Rijksarchief Brugge zijn begonnen met het analyseren van de films van het arrondissement Brugge voor het jaar 1914. Naarmate dit werk vordert (hoe meer helpers er zijn, hoe vlugger het zal voltooid zijn...) zal men hier op deze website snel kunnen worden nagegaan of er voor iemand een aangifte bestaat en op welke microfilm die akte geregistreerd is.

In de overgrote meerderheid van de gevallen is de overlijdensplaats gelijk aan de woonplaats. Indien niet, dan wordt dit vermeld bij de opmerkingen.

In Kortrijk is er eveneens een collectie microfilms van erfenisaangiften aanwezig en zijn hier reeds opgenomen.

Ver también:
Familiekunde Vlaanderen - Departementos Brujas
- In het archief van Kortrijk is een degelijke tekst met uitleg aanwezig.

In het boek 'De Provincieraad van West-Vlaanderen' van Luc Schepens (1976) staat er dat de erfenisaangiften van de kantoren Gistel, Ieper, Oostende, Poperinge en Kortrijk-stad vernietigd werden door oorlogsomstandigheden.