West Flemish Orphan Deeds - Search Screen

Scroll through the surnames of the Orphan Deeds on the first letterSearch by surname

New search - surname:

Zie de bewerkingen van de heer Geert Tavernier:

WEBSITE VAN GEERT TAVERNIER: Genealogische en heemkundige publicaties

De weesboeken van Kortrijk zijn on-line te consulteren op:English